سلام.اولا که علی آقای احمدی پناه دستت درست توی این کوران فراموشی ها تو لااقل سری به ما زدی .

*********

شوری ابعاد عید

ذائقه را سایه کرد

عکس من افتاد در مساحت تقویم

در خم آن کودکانه های مقرب

زیر فراموشی و فراغت یک عید

داد زدیم به چه هوایی

این قطعه سهراب بهانه ای بود برای تبریک سال نو امیدوارم که سال جدید برای همه ایرانی ها پر از خیر و موفقیت باشد.

لینک
دوشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٥ - رضا عزیزی

       

هر آشنایی تازه ٬ اندوهی تازه است و

هر سلام ٬ سرآغاز دردناک یک خداحافظی است

                                                                 سلام

لینک
شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٥ - رضا عزیزی