پای در کفش انتشارات   

دوباره نمایشگاه کتاب شد و دیدارهای تازه و حسرت خرید و پلاستیکهای تبلیغاتی رنگارنگ دوباره دیدن آدمهایی که بین ازدحام کتابهای فاخر داخلی و خارجی و غرفه های رنگارنگ هنوز هم دنبال دست نوشته تازه ای از نادر و ردپای کمرنگ فروغ و اتل متل صالحی می گردند و پیراهن به روز مندلی پور رو می پوشند.

خودم که هنوز اراکم امیدوارم فردا پس فردا شما رو به مجموعه ای / غزلی یا بیتی دعوت کنم البته برای خانم گودرزی یادم نمی ره که حتما دو ساعت چراغ سوغاتی بیارم .

ملاقاتی:

علی عزیزم مرسی از اینکه باز به من سر زدی خاطره ها ت را مثل خودم دوست دارم اردی بهشتت هم مبارک.

نجمه جان مثل همیشه بهم انرژی دادی توی این یکی دو روزه بیشتر همدیگر را می بینیم.ممنونم.

دوستی که گفته بودی بی نامم و باید دنبالت بگردم راستش را بخواهی من خیلی وقتها اسم خودم را هم فراموش می کنم.

لینک
پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - رضا عزیزی