هر آشنایی تازه ٬ اندوهی تازه است و هر سلام ٬ سرآغاز دردناک یک خداحافظی است                                                                  سلام
/ 5 نظر / 18 بازدید